top of page
školicí místnost se dvěma řadami lavic s 12 židlemi, obrazovkou, plátnem a flipchartem

Školení

ADR

Školení řidičů ADR

Povinné školení pro řidiče, kteří přepravují nebezpečné věci. Školení je zakončeno zkouškou, po úspěšném absolvování řidič obdrží "Osvědčení o školení řidiče"

ADN

Školení posádek říčních plavidel ADN

Povinné školení pro osoby na palubě plavidla přepravujícího nebezpečné věci. Školení je zakončeno zkouškou, po úspěšném absolvování uchazeč obdrží "Osvědčení o zvláštních znalostech ADN"

*Připravujeme

ADR
RID
ADN

Školení bezpečnostních poradců ADR, RID a ADN

Zájemce získá znalosti v oblasti klasifikace, balení, označování, odesílání, manipulace a přepravy nebezpečných věcí.

*RID a ADN připravujeme

IMDG

Školení IMDG-CODE

Školení pro zájemce, kteří se budou podílet na přepravě nebezpečných věcí, jež bude zcela nebo částečně probíhat na moři.

ADR
RID
ADN

Školení osob podílejících se na přepravě ADR, RID a ADN

Povinné školení pro všechny, kdo manipulují, či jinak se podílejí, na přepravě nebezpečných věcí

ADR

1denní opakování před zkouškou bezpečnostních poradců ADR

Po absolvování našeho školení bezpečnostních poradců ADR doporučujeme před zkouškou absolvovat ještě 1denní opakovací školení, které probíhá online formou

Máte dotaz?

Všechny otázky rádi zodpovíme

Děkujeme za odeslání!

bottom of page