top of page
detail otevřené učebnice ke studiu ADR, tužka a vzory bezpečnostních značek

Školení řidičů ADR

Garance spokojenosti 

Jako první a jediná společnost nabízíme řidičům naši garanci spokojenosti. V čem spočívá? Náš závazek je jednoduchý. Věříme, že Vás na zkoušku dokážeme připravit tak, že uspějete. Pokud bychom náš slib nesplnili, vrátíme Vám plnou cenu za školení. Protože tak je to fér a protože věříme našim službám.

Přehled termínů všech školení a ceník ke stažení

Společnosti, které zajišťují přepravu nebezpečných věcí, potřebují náležitě kvalifikované a speciálně proškolené řidiče. Pokud chtějí přepravovat nebezpečné věci po silnici, musí být schopni předložit osvědčení o školení řidiče ADR. SAFENESS vám nabízí širokou škálu školení ADR dle Vašich potřeb.

 

Školení pro řidiče ADR zahrnuje následující obsah:

  • Všeobecné předpisy vztahující se k přepravě nebezpečných věcí

  • Hlavní druhy nebezpečí

  • Průvodní doklady

  • Typy vozidel a přeprav

  • Zákaz společné nakládky

  • Označení nápisy, bezpečnostními značkami, velkými bezpečnostními značkami a oranžovými tabulkami

  • Provádění přepravy

  • Opatření po nehodách a mimořádných událostech

 

SAFENESS je pověřena Ministerstvem dopravy k provádění akreditovaného školení. Nabízí všechny předepsané základní a specializační kurzy pro získání osvědčení o školení řidiče ADR.

 

Základní kurz 

Základní kurz je povinným základním školením pro všechny řidiče nebezpečných věcí, pro získání osvědčení o školení řidiče  ADR je nutné absolvovat kromě školení i následnou zkoušku. Po úspěšném absolvování zkoušky se již stanete držitelem osvědčení o školení řidiče  ADR, což Vás opravňuje k provádění přeprav volně ložených nebezpečných věcí nebo kusových přeprav (s výjimkou tříd 1 a 7). Takto získané osvědčení ADR má platnost pět let.

Obnova platnosti osvědčení ADR

Po pěti letech lze platnost osvědčení ADR prodloužit o dalších pět let pomocí obnovovacího školení. Řidiči s platným osvědčením mohou začít s obnovovacím školením už 12 měsíců před vypršením platnosti svého osvědčení ADR, přičemž platnost takto obnoveného osvědčení se nezkracuje. Pro prodloužení platnosti je rozhodující datum vypršení platnosti stávajícího osvědčení. Proto doporučujeme nenechávat obnovu osvědčení na poslední chvíli, kdy zbytečně riskujete komplikace pro Vás i Vašeho zaměstnavatele.

Specializační kurzy pro získání osvědčení pro přepravu nebezpečných věcí v cisternách

Více než polovina všech přeprav nebezpečných věcí připadá na přepravu topných olejů a motorové nafty - přeprava benzinu tvoří přibližně 27 %. Každý, kdo chce řídit cisternová vozidla, potřebuje kromě základního kurzu ADR také specializační kurz pro cisternovou přepravu. K rozšiřujícímu kurzu pro cisternovou přepravu si zvolte rovněž jednu až tři třídy, podle toho, jaké nebezpečné věci budete přepravovat. Úspěšné absolvování specializačního kurzu se závěrečnou zkouškou opravňuje řidiče k provádění cisternových přeprav v souladu s předpisy o přepravě nebezpečných věcí v silniční dopravě.

Kurz pro přepravu nebezpečných věcí třídy 1

Pro přepravy výbušných látek a předmětů je vyžadován příslušný specializační kurz pro látky třídy 1. Předpokladem pro tento kurz ADR je úspěšné absolvování základního kurzu pro získání osvědčení pro přepravu nebezpečných věcí. Úspěšné složení zkoušky  opravňuje držitele k provádění přeprav nákladu s výbušninami a předměty obsahujícími výbušniny.

 

Kurz pro přepravu nebezpečných věcí třídy 7

Řidiči, kteří chtějí přepravovat radioaktivní látky, musí absolvovat specializační kurz pro látky třídy 7. Specializační kurz rovněž navazuje na osvědčení ADR.

Vydání osvědčení je zpoplatněno správním poplatkem ve výši 200 Kč, který je nezbytné uhradit ve formě kolkové známky nejpozději před konáním zkoušky. Kolkové známky můžete zakoupit na poště, nebo si je můžete zakoupit před zkouškou i přímo u nás. 

Vydání duplikátu osvědčení v případě jeho ztráty, krádeže nebo poškození je zpoplatněno správním poplatkem ve výši 100 Kč, opět ve formě kolkové známky. 

Máte-li zájem o proškolení většího počtu osob, zavolejte nám nebo nám napište, připravíme Vám firemní školení dle Vašich potřeb. 

Termíny 2024 školení řidičů.png
Druh školení
Cena bez DPH
DPH 21 %
Cena s DPH
Základní kurz
5537 Kč
1163 Kč
6700 Kč
Obnovovací kurz
3719 Kč
781 Kč
4500 Kč
Rozšíření/obnova pro cisternovou přepravu
2397 Kč
503 Kč
2900 Kč
Každá třída pro cisternovou přepravu
1240 Kč
260 Kč
1500 Kč
Specializační kurz pro třídu 1
4132 Kč
868 Kč
5000 Kč
Specializační kurz pro třídu 7
4132 Kč
868 Kč
5000 Kč
Přihláška na školení řidičů ADR
Rozsah školení
Přeprava v cisternách - rozšíření (max. 3 třídy)
Přeprava jinak než v cisternách

Přihlášení proběhlo úspěšně!

bottom of page