top of page
detail otevřené učebnice ke studiu ADR, tužka a vzory bezpečnostních značek

Školení osob podílejících se na přepravě ADR

Přehled termínů všech školení a ceník ke stažení

 

Školení pro osoby podílející se na přepravě nebezpečných věcí podle kapitoly 1.3 dohody ADR je povinné pro všechny pracovníky, kteří mají přímou nebo nepřímou účast na jejich přepravě. To zahrnuje řidiče, na které se nevztahuje povinnost zvláštního školení řidičů vozidel přepravujících nebezpečné věci, osoby zodpovědné za nakládání s těmito věcmi a pracovníky, kteří se podílejí na plánování a organizaci přepravy.

Cílem tohoto školení je zajistit, aby všichni pracovníci měli dostatečné znalosti a dovednosti k tomu, aby mohli bezpečně pracovat s nebezpečnými věcmi a minimalizovat riziko nehod během přepravy. Školení zahrnuje povinnosti a odpovědnosti všech zúčastněných osob, způsoby, jak minimalizovat rizika při manipulaci s nebezpečnými věcmi, důležité informace o nákladu a jeho označování, způsoby balení a manipulace s nákladem, stejně jako bezpečnostní opatření a postupy v případě havárie nebo nehody.

Školení pro osoby podílející se na přepravě ADR dle kapitoly 1.3 dohody ADR by mělo být pravidelné a aktualizované, aby zajišťovalo, že pracovníci jsou informováni o novinkách v této oblasti a změnách předpisů, či postupů. Důkladně proškolení pracovníci jsou zásadní pro zajištění bezpečné a úspěšné přepravy nebezpečných věcí.

 

Máte-li zájem o proškolení většího počtu osob, zavolejte nám nebo nám napište, připravíme Vám firemní školení dle Vašich potřeb. 

Cena bez DPH
DPH
Cena vč. DPH
2066 Kč
434 Kč
2500 Kč
Přihláška na školení osob podílejících se na přepravě ADR

Přihlášení proběhlo úspěšně!

bottom of page