top of page

Železniční přeprava nebezpečných věcí dle RID

Železniční přepravu nebezpečných věcí upravuje Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID). Níže si zvolte z naší komplexní nabídky školení, nebo nás kontaktujte a ochotně Vám poradíme.

Bezpečnostní poradce ADR/RID v oranžové reflexní vestě a a s vysílačkou v ruce zapisuje ve skladu údaje do desek

EXTERNÍ PORADENSTVÍ

cisternové vagony před zamračenou oblohou

BEZPEČNOSTNÍ PORADCI

Drážní zaměstnanec v oranžové reflexní vestě s helmou a ochrannými brýlemi se drží na straně cisternových vagonů

OSOBY PODÍLEJÍCÍ SE NA PŘEPRAVĚ

Máte dotaz?

Všechny otázky rádi zodpovíme

Děkujeme za odeslání!

bottom of page